Gezellige optredens van de Wieringer Sanghers in Bergen en Enkhuizen

(door Fia van Kampen)

Gezellig optreden in Zorgcentrum Oudtburgh te Bergen op 12 september 2013.

Met een hartelijk welkom en een volle zaal begonnen de Wieringer Sanghers met het, van het koor, bekende openingslied “Wie wil er mee naar Wieringen varen”. Daarna stelde Loltje Wiegersma het koor voor en vertelde onder andere dat de kleding die het koor aanhad werd gedragen rond het jaar 1900. Na diverse andere liederen en voordrachten door Jo van Burgstede en Annie Kraan volgde de modeshow. Dit is ook altijd weer een succes, vooral de presentatie van de nachtkleding.

Fia

Na de pauze, waarin de Wieringer Sanghers van een drankje werden voorzien, volgde het 2e deel van het optreden met het lied “De drie Schuintamboers”, gezongen door Peter, Arie en Jelly, altijd weer leuk om te zien. Vervolgens zongen de mannen “West zuid west van Ameland”. In de zaal genoot een ieder op zijn eigen manier van het gevarieerde programma.

Het optreden werd vervolgd met nog een aantal liederen en een voordracht van Annie Rotgans. Het koor eindigde met “Daar aan de Waterkant” waarbij iedereen mee klapte, en het vertrouwde “Tot ziens allemaal”. Als bedankje voor het leuke optreden kreeg elk koorlid een leuk plantje en werd het koor nog op heerlijke bitterballen getrakteerd.

Het Optreden in Verzorgingshuis Overvest te Enkhuizen op 19 september 2013.

Bij aankomst bij het Verzorgingshuis werden de Wieringer Sanghers een kopje koffie of thee aangeboden. Bij menige Wieringer Sangher was er een vorm van herkenning, namelijk de grote boekenkasten, in dit huis was het koor een aantal jaren geleden ook al eens geweest.

 

Met een hartelijk welkom door de organisatie en met een volle zaal, waar iedereen genoot van de liedjes en voordrachten van vroeger, even terug naar het verleden. “Het schort van vroeger” de voordracht die door Nel Neidhöffer werd verteld was zo herkenbaar. De modeshow waarbij de kleding in het werk werd gedragen, namelijk de boer, en Lientje die die langs de huizen ging met de mand met garen, band, knoopjes enz. De rouw, een doopjurkje van ruim honderd jaar, en altijd een succes het nachtgoed en de vele onderrokken van de dames. Tijdens de pauze werden de Wieringer Sanghers verwend met een gebakje en een drankje, het was toch tenslotte kermis in Enkhuizen!

Na de pauze begonnen de mannen met het “Patriottenlied”en “West zuidwest van Ameland”. De zaal genoot en iedereen zong of klapte zachtjes mee. Er werden nog een aantal liederen gezongen en na het “Tot ziens allemaal” was er een groot applaus. Deze optredens doen het koor ook zo genieten, terwijl de koorleden ook zien dat menigeen in de zaal in een rolstoel zit, of geestelijke of lichamelijke problemen hebben.

Na afloop werden de Wieringer Sanghers nog op een sapje, biertje of een lekker advocaatje getrakteerd en daarna ging iedereen met een voldaan gevoel huiswaarts.