Wieringer Sanghers op Nieuwjaarsreceptie Zonnebloem

De patriotten

Gedeelte uit een artikel uit de Wieringer Courant / Wieringermeerbode 11 januari 2013 (door Mevr. A. Wittink-Mattart)

De Wieringer Sanghers, een folkloristisch gemengd koor onder leiding van dirigente Ria Appelman, telt ruim veertig leden. Deze zijn gekleed om de Wieringse klederdracht van 1900. De vrouwen dragen kanten kappen met een ijzer van goud of zilver. De mannen in zwarte lakense pakken met zwarte gleufhoeden. Onder begeleiding van live accordeonmuziek zong het koor een heel repertoire aan bekende Nederlandse liedjes of bewerking ervan.

  
Begonnen werd met het bekendste Wieringse lied “Wie wil er mee naar Wieringen varen”,  gevolgd door veel meezingers als “Daar bij die molen”, “Aan het Noordzeestrand”, “La Paloma”, en “Ik zou wel eens willen weten”. De “Wieringer kermis” gaf een inkijkje in de dolle dagen op het eiland eenmaal per jaar. Toen het koor “Het Dorp” en “Droomland” zong, was het muisstil in de grote zaal.
Tijdens de modeshow werden niet alleen de kledij, maar ook gewoontes en gebruiken van Wieringen, in beeld gebracht.
Na de pauze zongen zes mannen, gekleed als patriotten en met op het hoofd een steek, het “Patriottenlied”, een spotlied uit 1787 dat met veel verve werd gebracht. Gevolgd door het even geestige “Drie Schuintamboers”. Daarna zongen ze met zwarte mutsen op, zeemansleidjes als ‘West zuid west van Ameland”, en het bekende “Zeeman” in een arrangement van dirigente Ria Appelman. Tot slot zongen de Wieringer Sanghers hun vaste afscheidlied “Tot ziens, allemaal”. Ze werden bedankt met een daverend applaus uit de zaal en met een dringend verzoek om spoedig terug te komen.