Sint Nicolaas kwam op bezoek bij de Wieringer Sanghers

Op de repetitie avond van 22 november 2017 werden de leden van het koor De Wieringer Sanghers onverwachts verrast met een bezoek van de Goedheiligman met zijn dappere knecht. Het Spaanse duo had in den lande vernomen van de zangkunsten van dit koor en wilde zelf wel eens meebeleven hoe dit tot stand kwam. Maar allereerst kwam toch het grote boek nog even tevoorschijn. Eerst werden er een paar dames in het zonnetje voor hun inzet qua dirigeren en het regelen van de auto’s tijdens de optredens. Ook, helaas, moesten er ook een paar mannen op het matje komen die iedere keer allerlei kattenkwaad en rottigheid uit haalden. Deze mannen beweerden stellig dat zij voortaan beterschap zouden beloven. Daarna namen Sint en Piet plaats in het koor en probeerden mee te zingen en mee te doen met de repetitie. Eerlijkheid gebied te zeggen dat hun dat wel wat minder goed afging in vergelijking met de koorleden. Ieder zijn vak zullen we maar zeggen. Aan het eind van de repetitie gingen Sint en Piet er weer vandoor, ze hadden die avond nog veel meer klus, zoals het vullen van de diverse schoentjes.