Wieringer Sanghers en Dangsers zien terug op mooi Tulenfeest, zondagmorgen 29 juli 2018.

Een Wieringer kermis is niet compleet zonder tulen en dus was er zondagochtend 29 juli een volle kerk. Ook waren er toeristen op het tulenfeest afgekomen.

Na de opening door een lid van de Dangsers kwam het koor de Wieringer Sanghers. Het koor ging van start met “Wie wil er mee naar Wieringen varen” en ging verder met de liederen “De oude Muzikant”, “Het Dorp”, “Dans nog eenmaal met Mij” en tot slot “De Wieringer Kermis”. Het gaf een mooi en vrolijke entree voor het tulenfeest. Vervolgens kwamen de Wieringer Dangsers van achter uit de kerk op met een dans op het lied het lied “Wie wil er mee naar Wieringen varen”. Zij vervolgden daarna met nog een aantal dansen. De Dangsers gingen ook weer af met het lied “Wie wil er mee naar Wieringen varen”.

De Dominee hield een kort, maar wel heel leuk  praatje. Er was ook een lid van de Dangsers die als vanouds het bekende tulenpraatje in het Wierings dialect voordroeg en zij gaf als voorbeeld hoe vroeger de tulen werden gegeten.

Tot slot kwam de voorzitster van de Dangsers naar voren en zij bedankte iedereen voor hun aanwezigheid. Om half twaalf werd op de hoorn geblazen. De bakker kwam binnen met de warme tulen en riep luid en duidelijk: “De tule binne gaar”. Voor iedereen aanwezig in de kerk was er een warme tuul met boerenbutter en ham, wat men zich goed liet smaken.

Het was weer een geslaagd tulenfeest en de schaalcollecte bij de uitgang zorgt ervoor dat er volgend jaar weer warme tulen zijn.