De Wieringer Sanghers kwamen maakten een ommetje langs Velserduin in IJmuiden.

Vrijdag 20 oktober 2023. Velserduin is een woon-, zorg- en behandelcentrum. In Velserduin wonen mensen met dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met psychiatrische problematiek, in kleine woongroepen. Daarnaast kunt u in Velserduin verblijven om te revalideren. De betrokken en deskundige medewerkers bieden u een (tijdelijk) thuis en ondersteunen u om op eigen wijze vorm en inhoud te geven aan uw leven. Uw familie en vrienden worden zoveel mogelijk nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken om zo onderdeel te blijven van uw leven.

Voor revalidatie kunt u bij Velserduin direct terecht. De arts van Zorgbalans bepaalt in overleg met uw behandelend (huis)arts of u nog een paar dagen in quarantaine moet vanwege het risico op het coronavirus, of dat dit in uw geval helemaal niet nodig is. De meeste van onze nieuwe cliënten zijn namelijk al in quarantaine geweest, thuis of in het ziekenhuis. Mochten de artsen het verstandiger achten dat u in quarantaine gaat, dan hoeft u bij Velserduin niet de hele dag op uw kamer te blijven, als u zich maar aan onze hygiënemaatregelen houdt. Ook kunt u net als de andere cliënten bezoek ontvangen.

Met de medewerkers van Velserduin was afgesproken dat het optreden uiterlijk een uur kon duren, het koor had daarom het programma aangepast zonder een pauze en met op het einde de modeshow. Het koor startte het optreden met normale programma en dus met het alom bekende lied met de kukelende haan “Wie wil er mee naar Wieringen varen”, gevolgd door nog een aantal bekende liederen, zoals “Daar bij de molen” en ‘Middellandse zee”. Het publiek gaf te kennen dat ze het leuk vonden om de oude liedjes te horen, en voor zover mogelijk zongen ze enthousiast en met graagte mee.

De mannen zongen ditmaal in het optreden tweemaal een mannenlied, met het lied “West, zuidwest van Ameland” en de ballade “Vissers van toen”, ze deden het weer vol overgave! Het koor zong verder o.a. “Droomland” en “Op een mooie Pinksterdag”. In de zaal genoot een ieder op zijn eigen manier van het gevarieerde programma. Het optreden ging verder met “Het Dorp” en “Als de zon schijnt”, en Magda beëindigde het optreden met  het lied “Het winkeltje”.

Er was ditmaal een modeshow als slotstuk, waarin de kleding en gebruiken van de Wieringer klederdracht werden getoond.