De Wieringer Sanghes hebben een optreden in Almenum te Harlingen.

28 september 2022. Het koor de Wieringer Sanghers heeft voor het eerst weer een volledig optreden na de corona-periode. Maar om te kunnen optreden moest eerst kleding en accessoires voor het optreden en de modeshow die de afgelopen 2 jaar opgeslagen waren gelucht en gewassen worden.

Fraai gelegen aan het Van Harinxmakanaal ligt het Wooncentrum Almenum met 162 seniorenwoningen in zowel de hoog- als laagbouw.  Men kan hier zolang dat lukt zelfstandig wonen. Heeft men na verloop van tijd meer zorg nodig, dan kan men zelf de eigen thuiszorg regelen

.

Dit jaar 2022, was het koor de Wieringer Sanghers uitgenodigd door de Wooncentrum Almenum om een optreden te verzorgen in recreatiezaal. Het koor, altijd wel in voor een uitje over de dijk, nam de uitnodiging gretig aan. Aldus geschiedde het, dat het koor in Harlingen aantrad.

Het koor startte met het normale programma en dus met het alom bekende “Wie wil er mee naar Wieringen varen”, gevolgd door nog een aantal vrolijke en bekende liederen, zoals “Paradiso”, en “Nooit op zondag”. Ook werd door het koor “Het Dorp” en “Droomland” ten gehore gebracht. Tussendoor waren er ook nog een aantal voordrachten door een paar leden. Ook brachten de mannen het lied “Honde Bet” ten gehore.

Tijdens de modeshow werden niet alleen de kledij, maar ook gewoontes en gebruiken van Wieringen, geshowd aan het publiek.

Na de pauze, waarin de Wieringer Sanghers van een drankje werden voorzien, volgde het 2e deel van het optreden waarbij de dames met “Mijn Dagboek” weer van wal staken. In de zaal genoot een ieder op zijn eigen manier van het gevarieerde programma.

Het optreden werd vervolgd met nog een aantal liederen zoals “Reisje langs de Rijn” en “Katinka” en een voordracht van een koorlid. Het koor eindigde het optreden met het “Naar de kermis”  en als laatste lied de afsluiter, het vertrouwde “Tot ziens allemaal”.

Het publiek liet blijken dat ze er van de avond genoten had.