Vanwege de corona houden de stemmen van de Wieringer Sanghers zich voorlopig stil.

Vanwege de dreiging van de corona heeft het bestuur van het koor “De Wieringer Sanghers” besloten om alle activiteiten het koor aangaande op te schorten tot begin januari 2021. Rond die tijd bekijkt het bestuur hoe het dan met de corona gesteld is, waarna zij vervolgstappen gaat nemen.