De Wieringer Sanghers kwamen langs in Horstenburgh in Opdam.

Dinsdag 26 september 2023. Woonzorgcentrum de Horstenburgh en het appartementencomplex Agatha liggen in het centrum van Obdam. De Horstenburgh biedt 2 typen zorg:
Wonen, zorg en ondersteuning. Wanneer thuis wonen écht niet meer gaat, omdat er onveilige situaties ontstaan. Dan kunt u in de Horstenburgh gebruik maken van wonen met 24 uurs zorg. Wij regelen het wonen en de zorg. De huisarts is verantwoordelijk voor eventuele behandelingen. Mocht er iets met u gebeuren, dan zijn we snel bij u. In de Horstenburgh is een restaurant, kapsalon, pedicure, fysiotherapie, post- en bankfaciliteiten en een gebedsruimte/kapel. In de Molenkamer of Dorpskamer zijn mogelijkheden om uw verjaardag te vieren, vraag hiernaar bij de receptie. De dagbesteding biedt de bewoners een gevarieerde daginvulling en de mogelijkheid om hun netwerk van vrienden en bekenden uit te bouwen. De Horstenburgh heeft ook een aantal 2 persoonskamers waardoor het mogelijk is dat partners bij elkaar kunnen blijven wonen.
Beschermd zelfstandig wonen. Naast het woonzorgcentrum liggen de aanleunwoningen en appartementencomplex Agatha. In deze woningen kunt u zorg krijgen van ons wijkzorgteam, dat ook aan zelfstandig wonenden buiten het woonzorgcentrum thuiszorg levert. De woningen  worden verhuurd door woningcorporatie de Woonschakel U houdt dus zelf de regie op wonen. De bewoners kunnen tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van de voorzieningen bij de Horstenburgh.

Het koor startte het optreden met normale programma en dus met het alom bekende lied met de kukelende haan “Wie wil er mee naar Wieringen varen”, gevolgd door nog een aantal bekende liederen, zoals “Daar bij de molen” en ‘Margrietje”. Ditmaal werd ook een medley met bekende liederen van Annie MG Schmidt gezongen. Het publiek gaf te kennen dat ze het leuk vonden om de oude liedjes te horen, en voor zover mogelijk zongen ze enthousiast en met graagte mee.

Er was ditmaal ook een modeshow, waarin de kleding en gebruiken van de Wieringer klederdracht werden getoond. Tijdens de pauze speelden de accordeonisten verschillende bekende liedjes, die door de bewoners spontaan mee werden gezongen.

Na de pauze, waarin het koor en het publiek van lekkere drankjes en heerlijke hapjes werden voorzien, volgde het 2e deel van het optreden De mannen starten met hey lied “West, zuidwest van Ameland” en ze deden het weer vol overgave! Het koor ging verder met “Zeeman” en “Cafe aan de haven”. In de zaal genoot een ieder op zijn eigen manier van het gevarieerde programma. Het optreden ging verder met “Het Dorp” en nog een paar liederen  en “Een reisje langs de Rijn”, en beëindigde het optreden met  het lied “Tot Ziens, Allemaal”.